Unique Selling Points

Unique Selling Points

VAN KLACHT NAAR KRACHT

Dit zijn de unique selling points van de KSPO master:


  • Positive Health perspectief – je leert uitgaan van kwaliteit van leven i.p.v. misère, mogelijkheden i.p.v. beperkingen, positieve doelen i.p.v. negatieve vooruitzichten.  De nadruk ligt op vitaliteit en waardigheid.
  • Scientist-Practitioner Meta-Skills – je leert in telkens nieuwe situaties complexe en urgente problemen aan te pakken en interventies op maat te maken door evidence-based te werk te gaan.
  • Actief Leren in een Interdisciplinair Team – in deze opleiding tref je geen docenten die ouderwets staan te ‘zenden’, maar toekomstbestendige leervormen waarin jij met jouw leerdoelen centraal staat.  Je wordt onderwezen door een staf van docenten die werkzaam zijn aan de frontlinies van zowel het klinische praktijkveld als het academisch onderzoek.  Dit zijn vooraanstaande wetenschappers in de neurocognitie van veroudering, psychologen uit de praktijk, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.  Je leert op intensieve en interactieve wijze, in een kleinschalige opleiding, om in een multidisciplinair werkveld vraag-gericht te werken, als vertaler en verbinder in de klinische praktijk en op academisch niveau.