Meet the Professors

Meet the Professors

Van deze docenten krijg je (gast)colleges en workshops in de KSPO master:


Prof. dr. Richard Ridderinkhof

Hoogleraar UvA-Psychologie; coördinator / docent KSPO; specialisme: neurocognitieve veroudering

“Als ons lichaam, ons brein en onze geest ouder worden, dan lijkt het recht op een waardig bestaan niet meer vanzelfsprekend.  Bizar, toch?  Het toenemende beroep op zorg zorgt voor een kostenbeheersings-probleem van een immense omvang, en ook met een enorme urgentie.  Momenteel ontstaat een heus gat in de samenleving: passende ouderenzorg lukt gewoon niet goed meer.  De overheid kijkt naar ons, de wetenschap, voor oplossingen.  Nou is kostenbeheersing éen manier om naar het ‘probleem’ van veroudering te kijken.  Een andere manier is te onderzoeken hoe je de kwaliteit van leven van ouderen kunt bevorderen.  Veroudering gaat om de verhalen van vier miljoen individuele Nederlanders, en hun naasten.  Het gaat niet over anonieme ouderen: het gaat over míjn moeder (en straks over mijzelf).  Het veld schreeuwt om passend opgeleide scientist-practitioners die het kunnen opvullen.  Wij gaan die opleiden.”

 

dr. Helga Harsay

UvA-docent / coördinator KSPO; scientist-practitioner klinische ouderenpsychologie

De vraag naar goed opgeleide psychologen groeit.  Diagnostiek en behandeling op maat op de laatste stand van de wetenschap vraagt om goede diagnostische vaardigheden en kennis van de klinische en neurocognitieve psychologie op het raakvlak met somatische aandoeningen. In de master worden studenten op intensieve en interactieve wijze onderwezen door een team van wetenschappers, medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en psychologen.

 

dr. Wery van den Wildenberg

UvA-docent; neuropsycholoog

”Na afloop van de masteropleiding ben je goed toegerust voor de diagnostiek in de klinische praktijk. Je kunt een psychodiagnostisch onderzoek ontwerpen, zelfstandig (neuro)psychologische testinstrumenten afnemen en uitslagen van een psychodiagnostisch onderzoek interpreteren en evalueren in een schriftelijk rapport met handelingsgericht advies.”

 

Prof.dr. Erik Scherder

Gastdocent; klinisch neuropsycholoog

Is het niet fantastisch wat ons het brein dagelijks voor ons doet? Als je in staat bent onze kennis over de betekenis van complexe breinfuncties voor het dagelijkse leven op een begrijpelijke manier te vertalen naar de klinische werkvloer, kun je als psycholoog veel betekenen in de klinische praktijk, denk aan het dagelijkse adviseren en coachen van  professionals in de zorg en van mantelzorgers.

 

Dr. Pauline van den Berg

Gastdocent; arts

Mijn ervaring met multidisciplinaire samenwerking is dat het kwaliteit toevoegt aan de zorg voor de cliënt. Meer expertise bij elkaar, korte interdisciplinaire lijnen, eerder bij de kern van een probleem, maatwerk qua behandeling of begeleiding.

 

Dhr. Kruyswijk

Gastdocent; ervaringsdeskundige

“Ik vind het belangrijk dat mensen uit de wetenschap en mensen uit hun (toekomstige) werkveld ook op ervaringsniveau met elkaar in gesprek gaan, want inleving over-en-weer is goed voor beide kanten.”

 

Saskia van Nieuwenhuizen

Gastdocent; scientist-practitioner klinische ouderenpsychologie

In de ouderenzorg kan je je breed inzetten als psycholoog en daarmee veel betekenen. Wat mij betreft laat het werken als ouderenpsycholoog zich kenmerken door waardevolle professionele relaties met de patiënt en zijn/haar systeem, waarin goede diagnostiek en behandeling zorgen voor een verbetering van kwaliteit van leven.