KSPO CURRICULUM

KSPO CURRICULUM

Dit zijn de curriculum-onderdelen binnen het KSPO masterprogramma:


Het KSPO masterprogramma kent een eenjarig curriculum bestaande uit drie inhoudelijke en vaardigheidsvakken, een masterthese, en een praktijkstage, die onderling sterke cohesie en coherentie vertonen.  Daarnaast vinden regelmatig jaargroep-activiteiten plaats.  Voor de planning over het gehele jaar, zie het stroomdiagram hieronder. 

De eerste maanden ben je elke middag aanwezig; tijdens de eerste maand van je MasterThese 3 middagen p/w; en de rest van het jaar 1 middag p/w. 


De cursussen zijn:

  • The Senior Mind: Uitdagingen & Interventies (6ec)
  • Diagnostiek Ouderenpsychologie (6ec)
  • KSPO-Verdieping & Vaardigheden (6ec)
  • De MasterThese (18ec) wordt in principe ondergebracht binnen de universiteit, zodat wetenschappelijk niveau gewaarborgd wordt, d.w.z. dat de student op academisch niveau onderzoek leert doen en evidence-based leert te werken (in kleine groepjes).  Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van preventieve interventies of bedside-tests; neurocognitie onderzoek naar gezonde veroudering of de ziekte van Parkinson; alcohol-problematiek onder senioren, etc..  Uitloop is onwaarschijnlijk doordat wij naast de supervisor (wetenschappelijk onderzoeker) werken met een these-coördinator (procesbegeleider).
  • De praktijkstage (24ec) wordt ondergebracht bij een klinische praktijkinstelling, met interne begeleiding van een KSPO-docent.

Mogelijke plekken voor klinische praktijkstages:

  • zorginstellinen
  • stakeholders zoals overheden (ministeries, gemeenten), NPO’s/NGO’s (ARBO-diensten, bedrijfsartsen, …), marktpartijen (verzekeraars, …), Alzheimer-cafe’s, etc.)
  • onafhankelijke aanbieders, bij wie bijv. verpleeghuizen behandeling / begeleiding / advisering kunnen inkopen (bv. hulp bij hersenletsel)

GZ-aantekening / BAPD

De KSPO master is een specialisatie binnen de geaccrediteerde masteropleiding Gezondheidszorg-psychologie.  Succesvolle afronding leidt tot de titel Master of Science (MSc) en een wettelijk erkend masterdiploma Gezondheidszorg-psychologie.  Binnen de KSPO master kun je tevens de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) behalen. Er is tevens een goede aansluiting op de postdoctorale GZ-opleiding (accent volwassenen en ouderen).


Het stroomdiagram: