Het Probleem en de Oplossing

Het Probleem en de Oplossing

Het veld schreeuwt om klinisch opgeleide scientist-practitioners in de ouderenpsychologie.

De Universiteit van Amsterdam introduceert een nieuwe en unieke master-opleiding:

Klinisch Scientist-Practitioner in de Ouderenpsychologie (KSPO).


Active & Healthy Aging is hot; het staat prominent op de Nationale Wetenschapsagenda, en is uitgegroeid tot is een van de top prioriteiten van de World Health Organization. Het verouderen van lichaam, brein en geest stelt onze senioren, hun naasten en zorgenden, en de samenleving als geheel voor flinke uitdagingen.  Denk aan zorg om (neuro)cognitieve achteruitgang en problematiek, weerbaarheid, depressie, en bijeffecten van medicatie; maar ook om autonomie, isolement, eenzaamheid en negatieve stereotypering.

Onder druk van de dubbele vergrijzing (met consequenties voor bekostiging en werkdruk in de zorg) kantelt het veld van de ouderenzorg, bijvoorbeeld van zorginstellingen naar mantelzorg. Hierdoor ontstaat een gapend gat in de maatschappij: passende ouderenzorg bij mentale achteruitgang en psychopathologische problematiek lukt steeds vaker niet goed meer.  Let wel: het gaat hier om jouw oma, en straks om jouzelf …

Het veld schreeuwt om klinisch opgeleide scientist-practitioners in de ouderenpsychologie, die dat gat op professionele wijze kunnen opvullen.  Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt dat de ouderenpsycholoog onmisbaar is in ouderenzorg en verpleeghuiszorg.  Het KSPO masterprogramma is uniek in Nederland en vormt de missing link tussen academie en werkveld.  Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner die een onmisbare bijdrage kan leveren, als antwoord op dit schrijnende probleem.

Master the Future of Aging!