Beroepsperspectief

Beroepsperspectief

KSPO — wat kun je ermee ?


Beroepsperspectieven

Het werkveld voor ouderenpsycholoog is sterk groeiend en in ontwikkeling (zie NIP-brochure “De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg”, juli 2016).  Mogelijke werkvelden zijn 

 • grote en kleine zorginstellingen die intra- en extramurale zorg bieden.  De ouderenpsycholoog kan bijvoorbeeld werkzaam zijn bij
  • somatische en psychogeriatrische afdelingen, observatie-units, afdelingen palliatieve zorg, zorghotels, transitoria en afdelingen medische psychologie in ziekenhuizen, geheugen-poli’s, eerstelijns zorg, in DOC teams (Dementie Onderzoek Casemanagement) en thuiszorg, in dementie- of NAH cafés, dagbestedingscentra, en op somatische en neuro-revalidatie-units
  • bij nieuwe vormen van zorg gaat het om telefoon- en internetondersteuning van cliënten en zorgprofessionals, bijvoorbeeld door Breindesk.nl), en om expertisecentra (bijv. Korsakov-centrum Slingedael, expertisecentrum Nieuw Unicum).
 • Verdere werkvelden zijn:   
  • ouderenbeleid bij landelijke of provinciale instituten voor gezondheid en welzijn
  • ook in de consultancy is in toenemende mate vraag naar ouderenpsychologen; denk ook aan gerontologische adviesbureaus op lokaal niveau (bijv. bij een plaatselijke Stichting Welzijn Ouderen) of op nationaal niveau (b.v. Alzheimer Nederland)
  • een nieuw werkveld is de functie van POH-GGZer in de eerstelijns gezondheidszorg binnen huisartsenpraktijken

Quote: De NIP-brochure “De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg”, juli 2016:

“De ouderenzorg beweegt van intramuraal naar steeds meer buiten de muren werken.  Ouderenpsychologen zijn hierbij meer en meer een vaste waarde in het behandelteam, bijvoorbeeld als er sprake is van gedragsproblematiek.  De ouderenpsycholoog doet diagnostisch onderzoek, geeft advies over de behandeling en de benadering van de cliënt door het zorgteam en de familie en begeleidt de cliënt.  Daarbij ligt vaak een accent op cognitieve problematiek, eventuele verwerkingsproblematiek en andere psychische problematiek die behandeling behoeft.”