KSPO Karakterschets

KSPO Karakterschets

Het KSPO masterprogramma gekenschetst


De vraag naar goed opgeleide psychologen groeit.  Het KSPO masterprogramma is de enige masteropleiding voor ouderenpsychologie in Nederland Het werk van de psycholoog in de ouderenzorg is heel divers en veeleisend.  Als psycholoog moet je goede diagnostische en analytische vaardigheden hebben, en kennis van een verscheidenheid aan technieken.  In de ouderenzorg kom je álle psychische problematiek tegen, je werkt met mensen van verschillende leeftijden, met de ouderen, hun kinderen, en het verzorgende personeel.  De KSPO opleiding werkt met een integrale benadering van de cliënt vanuit de gedachte dat naast (neuro)cognitieve veroudering ook somatische, sociale, en omgevingsfactoren bij gedrag en aandoeningen van oudere mensen een rol spelen.  Doel is het opdoen van kennis en vaardigheden over psychologisch onderzoek, indicatiestelling, individuele en mediatieve behandeling, scholing en deskundigheidsbevordering, begeleiding en advisering van cliënten/familie/zorgteams bij vraagstellingen over cognitieve beperkingen, psychische stoornissen, onbegrepen gedrag en sociaal functioneren, plaatsing en overplaatsing en in de geriatrische revalidatie.  Kern-elementen van de KSPO master:

  • Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner.  Dus je benadert de vaak complexe vragen in de klinische praktijk met behulp van klinische vaardigheden, op methodische en wetenschappelijk onderbouwde wijze.  Je verdiept je kennis op het gebied van de psychodiagnostiek, ouderenpsychologie, neurocognitie en psychopathologie, het interdisciplinaire zorgsysteem, en psychologische behandelingsmethoden.
  • Je draagt bij aan innovatie.  Met een systeembenadering van mensen binnen hun omgeving van naasten, mantelzorgers en/of verzorgenden speel je in op de huidige maatschappelijke veranderingen.  Je leert nieuwe kennis over neurocognitieve veranderingen in het brein te vertalen naar de belevingswereld van de cliënt.
  • Je leert hoe je met deze vaardigheden en kennis dienstbaar kunt zijn aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt en aan de scholing en ondersteuning van zijn/haar omgeving.  Het NIP benadrukt dat de ouderenpsycholoog onmisbaar is in de ouderenzorg.